Ana Səhifə YazılarGender Şəxsi Siyasidir – feminist Carol Hanisch