Sənədlər

müəllif: milnetwork

Şəbəkə fəaliyyətinin əsaslandığı və üzvlər tərəfindən təsdiq olunmuş sənədlər aşağıdakılardır: 

“MİL Daxili Qaydalar” sənədi MİL Şəbəkəsinin başlıca qaydalar sənədidir.

“MİL Maarifçilik Siyasəti (2018-2023)” MİL Şəbəkəsi Ümumi Yığıncağı tərəfindən qəbul edilmiş, Şəbəkənin qarşıdakı beş (5) il ərzində həyata keçirəcəyi maarifçilik fəaliyyətlərinin istiqamətini müəyyənləşdirən strateji sənəddir.